LATINAMERIKANSK LITTERATUR I NORGE

Les Bones Dones er et lite uavhengig forlag dedikert til å bringe ukjente og eksepsjonelle kvinnelige stemmer fra Latin-Amerika til Norge. Vårt mål er å krysse landegrensene med modige, ikke-konforme og krevende verker på tvers av sjangre, i bruddet mellom skjønnlitteratur og sakprosa, både på bokmål og nynorsk.

KOMMER I JUNI 2023

FORVITRINGAR

av Sylvia Molloy

Omsett av

Bente Teigen Gundersen

«Korleis seier ein ‘eg’ når ein ikkje hugsar?» Det er spørsmålet Sylvia Molloy stiller seg i denne boka som er sett saman av fleire glimrande og gripande tekstutdrag der ho undersøkjer korleis Alzheimer artar seg og utfordrar fortida og notida både til dei som lid av sjukdomen og dei som er vitne til han. 

Forord av

Pedro Carmona-Álvarez

 post@lesbonesdones.com