Forlaget

 

Bokmål

 

Les Bones Dones er et nytt lite forlag som arbeider for å publisere fremragende latinamerikanske kvinnelige forfattere som tidligere ikke har vært tilgjengelige i norsk språkdrakt.

___

 

Ifølge tekster fra senmiddelalderen var les bones dones, «de gode kvinnene» på katalansk, overnaturlige vesener som levde i huler, skoger og elver i Pyrenéene, den naturlige grensen mellom Frankrike og Catalonia. Kvinner som gikk alene om natten på fjellstiene, overga seg i deres varetekt, og les bones dones kom ut for å følge dem og passe på dem på veien.

 

I vårt prosjekt påkaller vi dem på nytt for at de skal ledsage de strålende stemmene til latinamerikanske forfatterinner på ferden over Atlanterhavet. Måtte ankomsten av disse tekstene fra den andre siden av havet til de norske kystene bringe overflod og gode leseropplevelser for alle.

 

Vi ønsker å representere en direkte samtale mellom Latin-Amerikas mangfoldige litteratur og norske lesere. Vi har som mål å krysse landegrensene med nysgjerrige, modige, opprørske og krevende verker på tvers av sjangre, i bruddet mellom skjønnlitteratur og sakprosa.

 

Oversettelser står i sentrum av vårt oppdrag. Vi synes virkelig at uten oversettelser ville verden vært mindre. Oversatt litteratur beriker litterære nasjonale tradisjoner, den åpner opp for nye muligheter, og den har evnen til å åpne sinn.

 

Nynorsk

 

Les Bones Dones er eit nytt lite forlag som arbeider for å publisera framifrå latinamerikanske kvinnelege forfattarar som tidlegare ikkje har vore tilgjengelege på norsk.

___

 

Ifølgje tekstar frå seinmellomalderen var les bones dones, «dei gode kvinnene» på katalansk, overnaturlege vesen som levde i grotter, skogar og elvar i Pyreneane, den naturlege grensa mellom Frankrike og Catalonia. Kvinner som gjekk åleine om natta på fjellstiane overgav seg til deira varetekt, og les bones dones kom ut for å følgja dei og passa på dei på vegen.

 

I prosjektet vårt kallar vi dei att for at dei skal følgja dei strålande stemmene til latinamerikanske forfattarinner på ferda over Atlanterhavet. Måtte desse tekstane som kjem frå den andre sida av havet til dei norske kystane føra med seg overflod og gode leseopplevingar for alle.

 

Vi ønskjer å etablera ein direkte samtale mellom den mangfaldige litteraturen i Latin-Amerika og norske lesarar. Vi har som mål å kryssa landegrensene med nysgjerrige, modige, opprørske og krevjande verk på tvers av sjangrar, i krysninga mellom skjønnlitteratur og sakprosa.

 

Omsetjing står i sentrum av oppdraget vårt. Vi meiner verkeleg at utan omsetjingar ville verda vore mindre. Omsett litteratur berikar nasjonale litterære tradisjonar, opnar opp for nye moglegheiter og har evna til å opna sinna våre