Oversettere

Jon Askeland

Manusvasker / korrekturleser

 

Jon Askeland (Tysnes, 1951) er utdanna i framandspråk frå Universiteta i Oslo og Bergen.  Sistnemnde stad har han arbeidd som universitetsstipendiat, amanuensis og Latinamerika-koordinator sidan 1982.  Han har også arbeidsrøynsle som fiskar og frilans-journalist og frå forlags- og organisasjonsarbeid (m.a. frå Norsk Bokreidingslag, 17. mai-komitéen i Bergen og Vestmannalaget, der han har vore styreformann sidan 2001).

 

Innan fagfeltet Latinamerika-studier har han særleg arbeidd med film, litteratur og kultur.  Han har hatt ansvar for samarbeidsprogram mellom UiB og ulike universitet i Mellomamerika og dessutan delteke aktivt i ulike nordiske og europeiske nettverk. Han har vidare vore gjesteførelesar i latinamerikansk film og litteratur ved universitet i Argentina (Universidad de Buenos Aires), Costa Rica (UCR), Italia (Torino og Firenze), Spania (Sevilla), Nederland (Leyden) Sverige (Gøteborg) og Island (Háskóli Íslands).

Bente Teigen Gundersen 

Forvitringar, Det navnløse, Morgenrødens blod

 

Bente Teigen Gundersen (Fjæra i Etne, 1969) er oversetter, redaktør og manuskonsulent. Gundersen er cand.philol. med hovedfag i latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen. Hun har en forskerutdanning i sammenlignende språkvitenskap fra Complutense-universitetet i Madrid og har oversatt over førti titler innen forskjellige sjangre som skjønnlitteratur, sakprosa, teater og barne- og ungdomslitteratur til/fra spansk og norsk. Hun er også redaktør for oversatt litteratur i Camino forlag. Tidligere har hun blant annet arbeidet som lektor i norsk språk og kultur ved Complutense-universitetet i Madrid.

Hanna Hårsaker Nakken
In vitro

 

Hanna Hårsaker Nakken (Trondheim, 1996) har en bachelorgrad i Litteraturvitskap og et Årsstudium i Spansk språk og Latin-Amerikastudier fra Universitetet i Bergen. Hun har en mastergrad i Litteraturvitenskap i Københavns Universitet. Hun har arbeidet som redaktør i Prosopopeia (Bergen), Trappe Tusind (København), og skribent og oversetter for Worpens ved Klikko.dk.

Signe Prøis

Morgenrødens blod

 

Signe Prøis (Oslo, 1975) er oversetter, skribent, forlegger i Camino Forlag og bokhandler i Camino BOK. Hun oversetter fra spansk og engelsk, både skjønnlitteratur og sakprosa/crónica. Siden 2017 har hun oversatt Junot Díaz, Samanta Schweblin, Rita Indiana, Eduardo Halfon, Dolores Reyes, Isabel Allende og Carlos Busqued, blant andre. Med forlaget Camino ønsker hun å bidra til å styrke bredden i det som utgis i oversettelse og finne kvalitetslitteratur med en særlig samfunnsengasjert brodd. Med bokhandelen Camino ønsker hun å gi små og mellomstore forlag enda et vindu ut mot leserne og bøkene som selges der er ofte også oversettelser, eller bøker på andre språk, eller bøker med verden som tema på noe vis.

Lene Stokseth

Morgenrødens blod

 

Lene Stokseth (Furnes ved Hamar 1963) bor i Bergen og er oversetter fra spansk, engelsk, svensk og dansk til norsk bokmål. Hun oversetter både sakprosa og skjønnlitteratur og har over 270 titler på samvittigheten, alt fra romaner, krim og spenning til bøker om psykologi, historie og naturvitenskap. Lene har studert nordisk, engelsk og spansk og har vært frilans oversetter siden 1996. Før oversetterkarrieren var hun journalist i Norsk Ukeblad og redaktør i Cappelens bokklubb Romanklubben. Målet med oversettelsene hennes er å formidle forfatterens budskap, tone og stil til et godt norsk – være forfatterens norske stemme.