Oversettelsesklinikk

Siden oversettelse er en viktig praksis for Les Bones Dones, inkluderer vår redaksjon også en oversettelsesklinikk. Minst én av våre årlige titler vil bli oversatt av en ung oversetter som er i begynnelsen av sin karriere. Vedkommende vil bli veiledet av en oversetter med lang erfaring, og sammen vil de arbeide med spesifikke oversettelsesproblemer for verket som skal publiseres. Dette vil fremme mer generelle diskusjoner om oversettelse som fag, mulige definisjoner av faget, og måter å tilnærme seg det på.

 

Målet er å bidra med å lære opp en ny generasjon av oversettere fra spansk til norsk, og forlaget vil dermed forplikte seg til å organisere en årlig oversettelses workshop. Her vil oversettere fra forskjellige språk komme sammen for å drøfte yrket, og dets utfordringer, samt hvordan man som oversetter kan være med på å utvikle det videre.

 

In vitro av Isabel Zapata er den første boken oversatt innenfor oversettelsesklinikkprogrammet. Oversetteren er av Hanna Hårsaker Nakken, som hadde Bente Teigen Gundersen som rettleier og medskyldig.

Hanna Hårsaker Nakken

In vitro

 

Hanna Hårsaker Nakken (Trondheim, 1996) har en bachelorgrad i Litteraturvitskap og et Årsstudium i Spansk språk og Latin-Amerikastudier fra Universitetet i Bergen. Hun har en mastergrad i Litteraturvitenskap i Københavns Universitet. Hun har arbeidet som redaktør i Prosopopeia (Bergen), Trappe Tusind (København), og skribent og oversetter for Worpens ved Klikko.dk.

Bente Teigen Gundersen

Forvitringar, Det navnløse, Morgenrødens blod

 

Bente Teigen Gundersen (Fjæra i Etne, 1969) er oversetter, redaktør og manuskonsulent. Gundersen er cand.philol. med hovedfag i latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen. Hun har en forskerutdanning i sammenlignende språkvitenskap fra Complutense-universitetet i Madrid og har oversatt over førti titler innen forskjellige sjangre som skjønnlitteratur, sakprosa, teater og barne- og ungdomslitteratur til/fra spansk og norsk. Hun er også redaktør for oversatt litteratur i Camino forlag. Tidligere har hun blant annet arbeidet som lektor i norsk språk og kultur ved Complutense-universitetet i Madrid.

 

Bente deltok i 2019-2020 på mentorprogrammet til den spanske oversetterforeningen ACE Traductores som mentor for den spanske oversetteren Isabel Hurtado de Mendoza. I 2015 begynte Bente å veilede den tidligere studenten sin, Mónica Sainz Serrano, i litterær oversetning. Siden den gang har de oversatt tretti bøker sammen fra norsk til spansk. Mónica Sainz Serrano arbeider nå som selvstendig oversetter av skjønnlitteratur fra norsk til spansk.