«Korleis seier ein ‘eg’ når ein ikkje hugsar?»Forvitringar
«Eg er akvariet no. Glasmaneta er du.»In vitro
«Enhver berøring er et truende sverd.
Jeg kniper beina sammen. Jeg er et åpent sår.»
Morgenrødens blod
«Kraften i rasjonaliteten hans kjempet alltid
en hard kamp mot kraften i følelsene hans.
Den ene skulle vokse fram som et mangehodet
uhyre som endte opp med å sluke alt.»
Det navnløse
«Korleis seier ein ‘eg’ når ein ikkje hugsar?»Forvitringar
«Eg er akvariet no. Glasmaneta er du.»In vitro
«Enhver berøring er et truende sverd.
Jeg kniper beina sammen. Jeg er et åpent sår.»
Morgenrødens blod
«Kraften i rasjonaliteten hans kjempet alltid
en hard kamp mot kraften i følelsene hans.
Den ene skulle vokse fram som et mangehodet
uhyre som endte opp med å sluke alt.»
Det navnløse
«Korleis seier ein ‘eg’ når ein ikkje hugsar?»Forvitringar
«Eg er akvariet no. Glasmaneta er du.»In vitro
«Enhver berøring er
et truende sverd.
Jeg kniper beina sammen.
Jeg er et åpent sår.»
Morgenrødens blod
«Kraften i rasjonaliteten
hans kjempet alltid en hard kamp
mot kraften i følelsene hans.
Den ene skulle vokse fram
som et mangehodet uhyre
som endte opp med å sluke alt.»
Det navnløse

Forvitringar

Silvia Molloy

In vitro

Isabel Zapata

Morgenrødens blod
Claudia Salazar Jiménez

Det navnløse

Piedad Bonnett

Nyheter

Forvitringar

«Molloy er en sånn som skriver og lever simultant; alt lekker inn i skriften uten å måtte organiseres av fiksjonell kronologi, i sceniske tablåer eller gjennom litterære karakterer. Skriften kvitter seg med staffasjen. Den skriftlige utforskningen av hukommelsen forener livsstadier, øyeblikk, mennesker og lengsler. Den skaper en skrift som er sensitiv for de små tingenes voldsomme kraft».

Pedro Carmona-Alvarez, forfatter av Chiquitita

In vitro

«In vitro står fram som en fragmentarisk bok i sin måte å fortelle på og poetisk i sin måte å uttrykke seg på, en svært intim søken som makter å gi gjenklang hos det lesende publikum. Hun beveger seg suverent mellom det tekniske og det konfesjonelle, men slutter aldri å lete etter forankringen som lar leseren delta i opplevelsen hennes.»

Javier Temprado, kolombiansk forfatter

Morgenrødens blod

«Det finnes ingen steder å flykte i Claudia Salazar Jiménez’ roman Morgenrødes blod. Brutaliteten tar machetens form, den henretter, flammer opp og brenner, trykker en kvinnes kropp ned mot betonggulvet, legger henne under seg.»

Amalie Kasin Lerstang, norsk forfatter og redaktør

Det navnløse

«Livet, døden og litteraturen blander seg på en dramatisk måte i dette ekstraordinære vitnesbyrdet hvor Piedad Bonnett uttrykker sin dypeste sannhet og kreative dyktighet.»

Mario Vargas Llosa, nobelprisvinner i litteratur